Ban hành Nghị quyết riêng xây dựng thành phố mới Nhơn Trạch

Ngày 14-2, Ban TVTU đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 30-7-2009 của Ban TVTU về xây dựng thành phố Nhơn Trạch. Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh.

chu tich.jpg
                 Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu ý kiến tại hội nghị

Theo Thường trực Tỉnh ủy, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban TVTU, đến nay, công tác xây dựng, phát triển thành phố mới Nhơn Trạch đã hoàn thành 7/11 chỉ tiêu đặt ra gồm: tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hằng năm; tỷ lệ trẻ trong độ tuổi đi nhà trẻ; tỷ lệ hộ sử dụng điện; độ che phủ rừng; tỷ lệ thu gom xử lý rác; xử lý nước thải đô thị và chỉ tiêu về chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức các cấp.

Theo đánh giá, trong 10 năm qua, tình hình phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện Nhơn Trạch đã đạt được những kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập của người dân được nâng cao…

Tuy nhiên, do thời điểm thực hiện Nghị quyết số 13, điều kiện kinh tế thế giới cũng như trong nước diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng chung đến việc xây dựng thành phố Nhơn Trạch. Nhiều dự án trọng điểm bị chậm tiến độ, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị Nhơn Trạch còn nhiều hạn chế, chưa đồng bộ...

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng nhấn mạnh: Hiện nay, cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn huyện Nhơn Trạch đã đạt chỉ tiêu, thời gian tới sẽ không ưu tiên phát triển công nghiệp, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phù hợp, huyện Nhơn Trạch cần đề ra các giải pháp ưu tiên phát triển các ngành thương mại dịch vụ, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhất là hệ thống giao thông kết nối để phát triển các ngành dịch vụ, logistic. Đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đánh giá, nhiều mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết 13 hiện nay đã không còn phù hợp với tình hình phát triển thực tế. Do đó, Ban TVTU đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương, rà soát nghiên cứu để tham mưu Ban TVTU ban hành Nghị quyết mới để thay thế Nghị quyết 13.

tttu.jpg
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu kết luận hội nghị

Nghị quyết mới phải đưa ra các giải pháp hiệu quả, khả thi để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch đạt tiêu chí là đô thị loại 2. Đặc biệt, nên nghiên cứu có cơ chế riêng cho huyện Nhơn Trạch để tạo động lực phát triển.

Nam Vũ

 

Tin liên quan

Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web https://zland.vn

Hotline/zalo