Đề án thành lập thành phố Nhơn Trạch

Xây dựng Đề án thành lập thành phố Nhơn Trạch và các phường thuộc thành phố Nhơn Trạch

Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch vừa ban hành Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2023 về Xây dựng Đề án thành lập thành phố Nhơn Trạch và các phường thuộc thành phố Nhơn Trạch.

Ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-nhon-trach-2030

Theo đó, việc xây dựng thành phố Nhơn Trạch và xây dựng các phường thuộc thành phố trong phạm vi toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 12 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Nhơn Trạch, bao gồm: thị trấn Hiệp Phước, xã Phú Hội (huyện lỵ), các xã Phước Thiền, Long Thọ, Phước An, Vĩnh Thanh, Phú Đông, Đại Phước, Phú Thạnh, Long Tân, Phú Hữu và Phước Khánh.

Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch yêu cầu việc xây dựng Đề án thành lập thành phố Nhơn Trạch và các phường thuôc thành phố Nhơn Trạch phải tuân thủ các tiêu chí, tiêu chuẩn, quy trình thành lập đơn vị hành chính, nâng cấp đô thị theo quy định, cụ thể: theo Quyết định số 455/QĐ-TTg ngày 22/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 09/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về phát triển đô thị Nhơn Trạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 và các Quyết định, Nghị quyết khác có liên quan. Đồng thời, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp uỷ chính quyền, sự tham gia của Mặt trận tổ quốc và các tầng lớp nhân dân; đảm bảo tính pháp chế, đúng pháp luật, dân chủ, công khai; gắn phát triển kinh tế - xã hội của đô thị Nhơn Trạch với đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng, củng cố vững chắc khu vực phòng thủ, giữ vững chủ quyền và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tranh thủ được sự quan tâm ủng hộ của cấp tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương của huyện để việc xây dựng Đề án đạt kết quả, đúng tiến độ.

Theo kế hoạch xây dựng Đề án, lộ trình thực hiện Đề án được thực hiện qua các bước như: Xây dựng hồ sơ, dự thảo Đề án (hoàn thành trong quý I/2025); Xin ý kiến góp ý dự thảo Đề án (hoàn thành trong quý II/2025); Tổ chức lấy ý kiến cử tri (hoàn thành trong quý III/2025); Trình Hội đồng nhân dân các cấp thông qua Đề án và Hoàn thiện hồ sơ Đề án trình Trung ương (hoàn thành trong quý IV/2025); thực hiện các thủ tục tại các Bộ, ngành Trung ương (hoàn thành trong quý I/2026) và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (dự kiến thực hiện trong quý IV/2026).

Trong đó, Ủy ban nhân huyện giao Phòng Nội vụ huyện: Làm đại diện chủ đầu tư xây dựng Đề án Thành lập thành phố NhơnTrạch và các phường thuộc thành phố Nhơn Trạch; có trách nhiệm làm đầu mối, chủ trì phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan thực hiện công tác thu thập, tổng hợp cung cấp số liệu, tài liệu cần thiết cho công tác xây dựng Hồ sơ, Đề án; Thay mặt Chủ đầu tư ký kết các hợp đồng với các đơn vị tư vấn, đơn vị trúng thầu để xây dựng Đề án đúng nội dung hợp đồng, đảm bảo tiến độ và nội dung yêu cầu xây dựng Đề án; Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc đơn vị tư vấn thực hiện hợp đồng; Thường xuyên báo cáo tiến độ, phương án, kế hoạch tiếp theo cho UBND huyện; Tham mưu UBND huyện báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng Đề án. Đồng thời, tham mưu UBND huyện các phương án khả thi thực hiện kế hoạch; hướng dẫn các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện công tác xây dựng Đề án.

Giao các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND huyện phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trong phạm vi quản lý, chuyên môn liên quan đến Đề án (khi có yêu cầu) trong quá trình thực hiện xây dựng Đề án, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Phối hợp chặt chẽ với Phòng Nội vụ, tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân về Đề án theo đúng quy định; Phối hợp với các phòng, ban thực hiện việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đầy đủ trong công tác lấy ý kiến Nhân dân về Đề án đảm bảo thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định và chủ động điều tra, cùng cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, số liệu cần thiết để xây dựng Đề án.

 

Tin liên quan

Đồng Nai mong ngóng cầu Cát Lái
( 17:24:00 PM - 10/03/2024 )
Cầu Cát Lái hình thành và đưa vào khai thác sẽ giúp việc đi lại của thông suốt, an toàn, nhanh chóng, tăng cường thông thương Từ nhiều năm nay, ...
Xem thêm »

Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web https://zland.vn

Hotline/zalo
Quý vị để lại thông tin chúng tôi sẽ liện hệ lại ngay
Số điện thoại
Họ Tên *
Ghi chú
+