Triển khai xây dựng trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch

Vị trí xd TTYT huyện nhơn trạch

Vị trí xây dựng mới Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch

UBND tỉnh Đồng Nai

Quyết định về việc triển khai Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với Dự án Xây mới Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch

Ngày 31/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 5342/QĐ-UBND về việc triển khai Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với Dự án Xây mới Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch

Văn bản Quyết định

01

02

03

>>> Thông báo thu hồi đất để triển khai dự án.

Nguồn: cổng thông tin điện tử UBND Tỉnh Đồng Nai

Video tại vị trí xây dựng 

 

Tin liên quan

Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web https://zland.vn

Hotline/zalo