Bảng giá đất Nhơn Trạch 2023 -2024

bang-gia-dat-nhon-trach-2023
Quyết định ban hành Quy định về điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020-2024 tại Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai

​Ngày 19/12/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 56/2022/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020-2024 tại Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai. (Đính kèm:​ Quyết định số 56/2022/QĐ-UBND; ​​​Quy định ​​ban hành kèm theo​ Quyết định số 56/2022/QĐ-UBND; Phụ lục I​; Phụ lục IIPhụ lục IIIPhụ lục IVPhụ lục VPhụ lục VIPhụ lục VIIPhụ lục VIIIPhụ lục IXPhụ lục XPhụ lục XI​Phụ lục XII; Phụ lục XIII)

Hình ảnh bảng giá đất khu vực huyện Nhơn Trạch. 

ONT 01

ONT02

ONT03

ONT04

Bảng giá đất ONT huyện Nhơn Trạch

ONT05

ONT06

ONT07

ONT08

ONT09

ONT10

ONT11

ONT12

ONT13

ONT14

Thông tin chi tiết  Quyết định số 56/2022/QĐ-UBND Tỉnh Đồng Nai

 1. Quy định
 2. Bảng giá đất dảo, cù lao
 3. Bảng giá đất cum CN
 4. Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản
 5. Bảng giá đất ở đô thị
 6. Bảng giá đất ở nông thôn
 7. Bảng giá đất phi nông nghiệp đô thị
 8. Bảng giá đất phi nông nghiệp nông thôn
 9. Bảng giá đất rừng sản xuất
 10. Bảng giá đất TMDV đô thị
 11. Bảng giá đất TMDV nông thôn
 12. Bảng giá đất trồng cây hàng năm
 13. Bảng giá đất trong cây lâu năm
 14. Bảng tổng hợp phân nhóm đường GT

 

Tin liên quan

Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web https://zland.vn

Hotline/zalo